Watera Czech

Je naprosto nezbytné, aby výrobci cementu měli pro své provozy stabilní a spolehlivé dodávky velkých objemů vody. V přímořských oblastech v mnoha případech není dostupné potřebné množství sladké vody vhodné kvality a výrobci cementu se proto musí spoléhat na odsolenou mořskou vodu, aby byli schopni svou potřebu vody pokrýt. Společnost Watera poskytla výrobcům cementářského průmyslu zařízení pro filtraci a odsolování, která jim umožňuje plynulý a bezproblémový nepřetržitý provoz, přičemž dosahuje vysoké účinnosti.