Watera Czech

Voda je důležitou složkou v chemické výrobě; vysoce kvalitní voda je potřebná pro celou řadu odvětví, a to jak pro výrobu, tak i pro zpracování materiálů a pro chlazení. Voda s nízkou vodivostí a s vysokou čistotou má velký význam pro přípravu mnoha produktů v chemickém průmyslu, jako jsou chemikálie, detergenty a kosmetika.