Watera Czech

Filtrace

Společnost Watera nabízí kompletní řadu selektivních a absorpčních multimediálních filtrů, které eliminují suspendované pevné látky, anorganické znečišťující látky, jako je železo, mangan, arzen, nikl, rtuť atd., zakalení, pach, chuť, volný chlór a jeho sloučeniny a THM. Selektivní filtrace je navíc účinný proces, který se často používá jako předběžná úprava vody pro jiné technologie, jako je např. reverzní osmóza.