Watera Czech

Potravinářství je velmi široké odvětví s náročnými požadavky na kvalitu vody. Pro mléčné výrobky, jako je mléko, jogurt a sýr, je zapotřebí voda s nízkou vodivostí pro výrobu páry, odpařovacích kondenzátorů, čištění lahví a čištění CIP. U konzervovaných výrobků je požadována jakostní voda především jako složka konečného produktu, ale i pro výrobu páry. Pro pivovary, nealkoholické nápoje a ovocné šťávy je jako kritická složka konečného produktu potřebná voda s mírným pH, tvrdostí, vodivostí a řízenou alkalitou.