Watera Czech

Při zpracování kovů, např. při výrobě oceli, mědi a hliníku, je vyžadována voda s nízkou vodivostí a tvrdostí. Jedná se zejména o chladicí vody v ocelárnách, válcovnách a hutích. Demineralizovaná voda v lakovnách je nutným předpokladem pro zajištění kvalitního konečného výrobku.