Watera Czech

Výroba energie je zajišťována v podstatné míře tepelnými elektrárnami, které využívají tepelnou energii. Voda s extrémně vysokou čistotou je přeměněna na páru primárním zdrojem tepla a slouží k pohánění turbíny pro výrobu elektřiny. Cirkuluje kontinuálně v parním cyklu v uzavřeném okruhu. Kromě toho se voda používá ke chlazení systému, aby pára zkondenzovala zpět na vodu. V neposlední řadě se voda v podobě vodní mlhy používá ke zvlhčování přívodního vzduchu. Aplikací pokročilých technologií společnosti Watera (je možné vyrobit) vysoce čistou vodu pro energetický průmysl.