Obce

Watera poskytuje inovativní řešení pro obce a města a jejich vodárny. Neustálým výzkumem a spoléháním se na zkušenosti, které si vybudovala během své dlouhé úspěšné historie, Watera zdokonalila originální špičkové technologie v komunálním sektoru, které splňují nejpřísnější požadavky na pitnou vodu. Stovky vodohospodářských úřadů si vybraly systémy Watera pro jejich osvědčenou robustnost, stálou kvalitu a vynikající výkon v kombinaci s optimálními provozními a provozními náklady. Standardizované provedení s možností snadného rozšíření vede k výrazným úsporám investičních i provozních nákladů. Soli, železo, mangan, arsen, čpavek a znečišťující látky jsou účinně odstraněny inovativními technologiemi a procesy Watera.

Clear