Průmyslová výroba

Výroba cementu
Výrobci cementu a cementových výrobků potřebují k provozu velké a stálé zásoby vody, takže když je sladké vody málo, často se spoléhají na odsolenou mořskou vodu. Watera dodala cementářským společnostem filtrační a odsolovací zařízení, která jim umožnila efektivně a bez přerušení využívat odsolenou mořskou vodu 24 hodin denně.
 
Chemická výroba
Voda je kritickou složkou v chemické výrobě; vysoce kvalitní voda je potřebná pro řadu aplikací, jmenovitě pro výrobu, zpracování materiálů a chlazení. Voda s nízkou vodivostí/vysokou čistotou je velmi důležitá pro přípravu řady produktů v chemickém průmyslu, jako jsou chemikálie, detergenty a kosmetika.
 
Zpracování kovů
Při zpracování kovů pro průmyslová odvětví, jako je ocel, měď a hliník, je pro různé potřeby chlazení v mlýnech a hutích a také pro odlévání ve slévárnách vyžadována nízká vodivost a měkká voda. Demineralizovaná voda je v lakovnách nezbytná pro zajištění vysoce kvalitních hotových výrobků.

Clear