Watera Czech

Inaugurace dvou zařízení na odsolování reverzní osmózy na ostrově Patmos.

Dne 30. června 2017 viceprezident řecké vlády pan Ioannis Dragassakis na světově proslulém ostrově Patmos slavnostně otevřel dvě zařízení na odsolování mořské vody.
Každé zařízení má kapacitu 600 m³ pitné vody denně. Závody byly vyrobeny a dodány společností Watera Hellas, která také provedla instalaci, jakož i veškerou potřebnou infrastrukturu pro zajištění řádného provozu zařízení. Tyto práce na infrastruktuře zahrnovaly mimo jiné pokládku základů, zařízení na přívod otevřené mořské vody a veškeré potřebné potrubní rozvody. Kromě toho bude společnost Watera provozovat elektrárny v rámci samostatné smlouvy po dobu 5 let. Díky těmto dvěma závodům se ostrov Patmos již nebude muset spoléhat na nákladnou přepravu vody z dálky vodními tankery.