Watera Czech

OD VODY … ke společnosti WATERA

Celkový objem vody na Zemi se odhaduje na 1,4 miliardy km3. Z tohoto objemu je pouze asi 200 000 km3 použitelná pitná voda, což je méně než 0,015 %. Přitom spotřeba vody roste více než dvojnásobnou rychlostí, nežli činí rychlost nárůstu populace. Voda je základem rostoucího množství procesů i produktů. Voda, která je k dispozici v přírodě, se však velmi zřídka hodí bez úpravy pro splnění těchto specifických požadavků. Společnost Watera má jedinečné předpoklady k tomu, aby tento úkol splnila díky nejmodernějším technologiím a postupům při úpravě vody.

Hlavním cílem společnosti Watera je být vedoucím globálním hráčem na rychle se rozvíjejícím a velmi náročném mezinárodním trhu s úpravou vody. Její úspěch zajišťuje vývoj, výroba a dodávky technologicky vyspělých, odolných a vysoce kvalitních systémů a řešení, které jsou při plnění specifických potřeb a požadavků zákazníků velmi efektivní.

Aby naplnila svou vizi a dosáhla svých cílů, přijala Watera soubor základních hodnot, které řídí všechna každodenní rozhodnutí a jednání jejích zaměstnanců. Tyto základní hodnoty jsou: (K těmto základním hodnotám patří:):

– Profesionalita
– Neustálé zlepšování
– Týmová práce

V souladu s těmito základními hodnotami společnost Watera úspěšně dodala zákazníkům řadu systémů a řešení pro úpravu vody, od malých domácích filtračních stanic až po velmi náročná velká zařízení pro výrobu vody s velmi vysokou čistotou a prokázala tak schopnost uspokojit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků.

Hlavní hodnotou společnosti Watera je kromě vysoce kvalifikovaného vývojového a technického personálu její vertikálně integrovaná výrobní kapacita, která se skládá ze dvou výrobních a jednoho montážního závodu v Evropě, speciálně navržených a vybavených pro výrobu a montáž systémů pro úpravu vody. Jejich celková výrobní plocha činí 15 000 m² a celková užitná plocha včetně kancelářských a skladových prostor má rozlohu 19 500 m². K silné pozici společnosti Watera na mezinárodním trhu úpravy vody kromě toho přispívá i síť dlouhodobých strategických vztahů s některými z nejvýznamnějších mezinárodních výrobců vodohospodářských systémů, souvisejících s úpravou vody, a unikátním výzkumným a vývojovým centrem pro automatizaci úpravy vody.

Systémy Watera jsou schopny připravit pitnou vodu i z takové vody, která je v původní podobě k pití nevhodná. Často se jedná o snadno dostupné zásoby vody, (například mořské vody, nebo silně znečištěné vody). Takovéto systémy využívají jak velká města, tak i malé komunity. Na zkušenosti společnosti Watera se (spoléhají například elektrárny, rafinérie, ropný a plynárenský průmysl, kovovýroba, lakovny, potravinářské podniky, výroba nealkoholických nápojů, textilní, farmaceutické a kosmetické společnosti, hotely a rekreační střediska, nemocnice, ale i rodinné domy.

V průběhu let stále více a více organizací i jednotlivců vkládá svou důvěru do zkušeností společnosti Watera. Ta jim dokáže poskytnout vodu, kterou potřebují, z vody, kterou mají. Společnost Watera dovede zohlednit různé požadavky svých zákazníků, takže každému navrhne řešení na míru, ať už se jedná o velké průmyslové aplikace, komunální vodní zdroje, nebo o malé systémy na úpravu vody pro domácnost.