Watera Czech

Reverzní osmóza

Technologie reverzní osmózy (RO) využívá přirozeného procesu založeného na fyzikálních vlastnostech některých polopropustných (semipermeabilních) membrán k oddělení vody od látek rozpuštěných v ní. Použitím vhodného tlaku se voda vytlačená přes membránu rozděluje na čistou vodu (permeát) a koncentrovanou solanku (reject). Kromě toho tato technologie také poskytuje vynikající ochranu proti mikro-znečišťujícím látkám, pesticidům, pyrogenům, virům a bakteriím, které se ve vodě také mohou vyskytovat.

Technologie reverzní osmózy se používá k úpravě brakické vody i mořské vody. Přístroje na úpravu vody společnosti Watera jsou k dispozici pro širokou škálu potřeb a jsou plně vybaveny systémem pro snadné ovládání a provoz. Pro vyprahlé oblasti v těsné blízkosti moře nabízejí jednotky RO Watera spolehlivé řešení pro obce, výrobní závody a elektrárny, rekreační střediska a další potenciální uživatele k pokrytí jejich potřeb čerstvé řádně upravené vody. Systémy společnosti Watera používají nejmodernější inovace v technologiích membrán a hospodárného využití energie, které v kombinaci se zkušenostmi a know-how inženýrů společnosti Watera zaručují dlouhou životnost a optimalizaci provozních nákladů. Díky vlastnímu specializovanému řídicímu software, který je obsažen v řídicí jednotce každého zařízení, je možné navíc vzdáleně monitorovat a řídit všechny důležité parametry procesu.