Filtrace - Ultrafiltrace

Filtrace
Watera poskytuje celou řadu selektivních odstraňovacích a absorpčních multimediálních filtrů, které eliminují suspendované pevné látky, anorganické znečišťující látky jako železo, mangan, arsen, nikl, rtuť a další, stejně jako zákal, zápach, chuť, volný chlór a vedlejší produkty chlóru a THM. Selektivní filtrace je také účinnou předúpravou pro další technologie, jako je odsolování pomocí reverzní osmózy.
 
Ultrafiltrace
Ultrafiltrace (UF) je tlakově řízený membránový filtrační proces, který odstraňuje částice z vodných roztoků. Ultrafiltrační membrány mají velikost pórů typicky v rozmezí od 0,01 do 0,10 μm, což umožňuje účinné odstranění bakterií, virů, koloidů a kalu. Menší velikosti pórů mají za následek vyšší účinnost odstraňování. Ultrafiltrační jednotky od Watera poskytují účinnou předúpravu pro aplikace recyklace vody, jako je zavlažování, chladiče a reverzní osmóza, odfiltrováním kontaminantů a částic.

 

Clear