Reverzní Osmózy pro odsolení mořské vody

 Technologie reverzní osmózy (RO) využívá přirozený proces semipermeabilních membrán k oddělení čisté vody od rozpuštěných látek. Působením tlaku je voda protlačována membránou a rozdělována na permeát (čistá voda) a koncentrát (odpad solanky). Tato technologie také účinně odstraňuje mikroznečišťující látky, pesticidy, pyrogeny, viry a bakterie. RO systémy upravují brakickou i mořskou vodu. Watera nabízí jednotky na úpravu brakické vody pro různé potřeby, plně vybavené přístrojovým vybavením pro snadnou obsluhu. Pro vyprahlé pobřežní oblasti poskytuje mořská voda RO Watera spolehlivý zdroj sladké vody pro obce, komunity, průmysl, letoviska a další. Začleněním nejnovějších inovací v oblasti membrán a rekuperace energie v kombinaci s inženýrskými znalostmi zajišťují systémy Watera dlouhou životnost a optimalizované náklady. Patentovaná automatizace umožňuje vzdálené monitorování a řízení všech kritických parametrů.

Clear