Watera Czech

SYSTÉMY A ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU POTŘEBU

Díky svým dlouholetým zkušenostem a rozsáhlému know-how, založenému na více než 50leté historii, má společnost Watera jedinečné předpoklady k tomu, aby uspokojila i ty nejnáročnější požadavky na úpravu vody. Za tímto účelem společnost Watera používá inovativní technologie úpravy vody a vyvíjí produkty, systémy a řešení, která pokrývají řadu aplikací, splňujících potřeby klientů co nejhospodárnějším a nejúčinnějším způsobem.

  • Filtrace
  • Reverzní osmóza
  • Ultrafiltrace
  • Elektrodeionizace (EDI)
  • Kontejnerové jednotky
  • Deionizace
  • Dezinfekce pomocí UV záření
  • Recyklace vody
  • Změkčování

REFERENCE – ZKUŠENOSTI, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

V segmentu úpravy vody dodává společnost Watera International Group více než 50 let svým zákazníkům nejmodernější systémy pro úpravu vody a poskytuje jim v této oblasti pokroková řešení. Kromě navrhování a vývoje systémů pro úpravu vody využívajících nejmodernější 3D softwarové nástroje skupina uplatňuje vertikálně integrovaný výrobní přístup, jehož cílem je minimalizovat dodací lhůty a zároveň je přísně kontrolována kvalita produktu. V této souvislosti jsou všechny výrobky před opuštěním továrny plně testovány.

Výrobní operace skupiny Watera Group byla certifikována podle norem systému managementu ISO, aby byla zajištěna kvalita a efektivita. Přesněji je certifikován podle norem ISO 9001: 2008 pro systém řízení kvality, normy ISO 14001: 2004 pro systém environmentálního managementu a normy ISO 1801: 2008 pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost Watera také aplikuje značku CE na všechny své výrobky, stejně jako označení CE pro zdravotnictví na výrobky navržené a vyrobené pro použití v náročných zdravotnických aplikacích.

Specializovaný montážní tým techniků vedený kvalifikovanými inženýry zajišťuje u všech systémů pro úpravu vody, dodávaných společností Watera rychlou a efektivní instalaci a uvedení do provozu. Oddělení péče o zákazníky zajišťuje dlouhodobý provoz dodaných zařízení v požadovaných výkonových úrovních. díky dobře vyškoleným a zkušeným technikům a inženýrům a bezproblémovým dodávkám náhradních dílů.

Ukazatelem velikosti a dlouhodobého úspěchu společnosti Watera je celková instalovaná kapacita zařízení na odsolování mořské vody pomocí reverzní osmózy, přesahující 150 000 m3/den. Z toho téměř 40 % připadá na mořskou vodu a zbývajících 60 % na brakickou a vysoce brakickou vodu. Celkový výkon nainstalovaných filtračních zařízení je vyšší než 350 000 m3/den.

Systémy Watera se vyznačují vyspělým, kvalitním a energeticky účinným designem a využitím specializovaného moderního know-how, zejména s ohledem na vlastní automatizační software, který umožňuje vzdálené monitorování a řízení všech kritických parametrů každého systému úpravy vody.