Watera Czech

Ultrafiltrace

Ultrafiltrace (UF) je membránový separační proces řízený tlakem, který se používá k odstranění částic z vodných roztoků. Ultrafiltrační membrány mají typické velikosti pórů v rozmezí 0,1 až 0,01 um a účinně odstraňují bakterie a většinu virů, koloidů a jemných zákalů. Čím menší je jmenovitá velikost pórů, tím vyšší je účinnost odstraňování. Ultrafiltrační jednotky společnosti Watera poskytují účinný způsob úpravy vody pro účely recyklace, což ji činí vhodnou pro aplikace jako je zavlažování nebo chladiče nebo jako počáteční fáze předběžného zpracování zařízení s reverzní osmózou.