Watera Czech

„Zelená“ cena EU pro společnost Watera Hellas SA

Na zvláštním ceremoniálu konaném dne 30. května 2017 v Bruselu byla společnost Watera Hellas SA oceněna za svůj příspěvek k realizaci výzkumného programu „Sol-Brine“. Program zahrnoval vývoj pokročilého, inovativního a energeticky autonomního systému pro zpracování solanky z odsolovacích jednotek přijetím a uplatněním principu Zero Liquid Discharge (ZLD). Sole-Brine byl zvolen za nejlepší program financovaný z výzkumu v rámci programu LIFE v kategorii „Životní prostředí“ za posledních 25 let. Kromě společnosti Watera Hellas byli dalšími partnery konsorcia také obec Tinos a Aténská technická univerzita.