Watera Czech

Změna sídla naší společnosti

Dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající sídla naší společnosti.

Novým sídlem společnosti a současně nová korespondenční a fakturační adrese je s účinností od 12. února 2021:

WATERA Czech spol. s r.o.

Strojírenská 259/16

155 21 Praha 5 – Zličín

Ostatní identifikační a kontaktní údaje zůstávají nezměněny. Žádáme Vás o zaregistrování této změny a uvádění nové adresy na veškerých daňových dokladech a ostatních dokumentech.

Nové sídlo společnosti se nachází v průmyslovém komplexu Volta Real, areál Zličín – Strojírenská, budova č.21.